Usługi Right arrow Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu Case studies Referencje Blog Kontakt Newsletter
Powrót Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu

Pracownicy z Azji – w czym są lepsi od Ukraińców? Poznaj najważniejsze fakty.

Praca tymczasowa 06 / 06 / 2023

Na polskim rynku pracy pojawia się coraz wiece ofert pracy dla cudzoziemców. Polskie prawo pracy coraz bardziej dopasowuje się do zatrudnienia pracowników zagranicznych. Nic więc dziwnego, ze braki kadrowe determinują pracodawców do wybierania dla swoich firm cudzoziemców. Tak dużego rynku pracy nie da się zapełnić jedynie naszymi rodakami. Najczęściej do zatrudnienia nowych pracowników wybiera się…

pracownicy z Azji

Spis treści

 • Dlaczego warto zatrudnić pracownika z Azji?
  • Kultura pracy
  • Długi okres zatrudnienia
  • Język angielski wystarczający do dobrego porozumiewania się?
  • Doskonale kwalifikacje
 • Braki kadrowe pracowników z działu IT
 • Agencja pracy jako doskonała forma dla zatrudnienia azjatyckich pracowników
 • Czy Rynek pracy w Polsce potrzebuje pracowników z Azji ?

Dlaczego warto zatrudnić pracownika z Azji?

Zatrudnianie pracowników z krajów azjatyckich niesie za sobą bogatą, różnorodną gamę korzyści dla polskich pracodawców. Prace w Polsce wykonują pracownicy, którzy coraz częściej pochodzą, z krajów azjatyckich. Miejsca pracy pracowników polskich bardzo często są zajmowane bowiem, nie przez osoby pochodzenia ukraińskiego, a właśnie przez Azjatów. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy podczas korzystania z usług agencji pracy oraz pełna legalność zatrudnienia to generalnie jedyny wymóg. Nie ma konieczności przetwarzania danych osobowych, czy samodzielnego tworzenia ofert pracy. Dane osobowe osób z dalekiego wschodu są przechowywane przez pośrednika pracy.

Kultura pracy

Pracowników z krajów Azji cechuje wysoka kultura pracy. Co więcej, osoby z zagranicznego, dużego rynku pracy, wykonują prace w sposób niezwykle rzetelny, sumienny i solidny, działając na korzyść swojego pracodawcy. To główna, zasadnicza cecha, która sprawia, ze azjatyccy pracownicy coraz częściej pozytywnie przechodzą proces rekrutacji, wygrywając ze swoimi ukraińskimi rywalami. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, swoje miejsce pracy szanuje każdy Azjata. W przypadku pracowników pochodzących z różnych krajów Azji, możemy jako pracodawcy liczyć a szacunek i bezwarunkowa lojalność.
W niektórych krajach Azji panuje tak duża dyscyplina, ze dla osób pochodzących z dalekiego wschodu, wymagania polskiego pracodawcy stanowią duża swobodę.

Długi okres zatrudnienia

Przede wszystkim, osoby, które pochodzą z takich krajów jak m.in.: Nepal, Indie, Filipiny czy Bangladesz, coraz częściej goszczą na polskim rynku pracy, stawiając jednocześnie na długotrwały okres pracy. W przeciwieństwie do Ukraińców, którzy często po zarobionej puli pieniędzy decydują się na powrót do swojego ojczystego kraju, pracownicy z krajów azjatyckich gwarantują ciągłość pracy.
W związku z tym w przypadku zatrudniania pracowników azjatyckich możemy liczyć na stałą, doskonale wykwalifikowana kadrę pracowników. Braki na rynku pracy spowodowane wysoką rotacją Ukraińców, skończą się w przypadku gdy zdecydujesz się na zatrudnienie Azjatów.

Język angielski wystarczający do dobrego porozumiewania się?

Osoby pochodzące z Azji, które przyjeżdżają do Polski szukając pracy, dość dobrze porozumiewają się w języku angielskim. To częściej, my Polacy, mam braki kadrowe osób władających komunikatywnie po angielsku. Co więcej, w otoczeniu polskich pracowników, Azjaci szybko uczą się także języka polskiego- bowiem dość łatwo zdobywają nowa umiejętności. Dla polskich firm pracuje coraz większa liczba obcokrajowców, przez co coraz lepiej traktuje się pracowników pochodzących z dalekiego wschodu. Najlepiej językiem angielskim władają zazwyczaj Filipińczycy.

pracownica z Azji

Doskonale kwalifikacje

Wybierając osoby z różnych krajów azjatyckich, polscy przedsiębiorcy do pracy pozyskują dobrze wykwalifikowane osoby. Jedna z głównych zalet zatrudnienia pracowników pochodzących z dalekiego wschodu jest ich wysoki poziom wyksztalcenia. Znaczna cześć pracodawców w Polsce potrzebuje pracowników przede wszystkim posiadających właściwe kwalifikacje, co w przypadku naszych wschodnich sąsiadów- Ukraińców, nie jest sprawą tak oczywistą.

Braki kadrowe pracowników z działu IT

Najlepszych pracowników do działu IT znajdziemy wśród Hindusów. To właśnie w tym kraju Azji stawia się przede wszystkim od najmłodszych lat na edukacje w zakresie nauk ścisłych oraz nowoczesnych technologii. Dzięki temu osoby ze wschodu wykonują prace z zakresu informatyki niezwykle skutecznie. Takie osoby mogą zajmować się np. przetwarzaniem danych osobowych i ich ochrona.
W pracy administratora danych niezbędna jest rozległa wiedza z zakresu IT.

Pracownicy tymczasowi z Azji

Do pracy tymczasowej również bardziej korzystnie jest zatrudnić Azjatów, niż Ukraińców. Każdy Azjata rok swojej pracy będzie traktował ze szczególnym namaszczeniem. By zdobyć wizę na pobyt stały w naszym kraju, osoby z dalekiego wschodu musza wykazać stale źródło dochodu. Zatrudnienia pracowników tymczasowych z Azji przynoszą także wymierne korzyści dla pracodawców. Do ofert pracy zgłaszają się jedynie niezwykle sumienne osoby, którym zależy a stałym zatrudnieniu. Zapewnienie jedynie odpowiednich warunków pracy, pozwoli przedsiębiorcom na niezwykle wydajna prace. W Azji pracą żyje każdy obywatel, co przekłada się na wysoka skrupulatność Azjatów w wielu, różnorodnych branżach.

Agencja pracy jako doskonała forma dla zatrudnienia azjatyckich pracowników i przetwarzania danych

Nasza agencja pracy pozyska dla Twojej firmy pracowników z dalekiego wschodu. Rekrutacja pracowników zagranicznych oparta jest na sprawdzonych, rzetelnych procedurach. W związku z tym do wykonywanej pracy kierujemy się, wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Po stronie pracodawcy, w miejscu pracy, należy obowiązek zapewnienia równych warunków pracy, w stosunku do polskich pracowników, które są zgodne z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dane osobowe osób z krajów azjatyckich, które kierowane są do pracy w polskich firmach, przechowuje agencja.

pracownik z Azji

Agencja pracy tymczasowej stawia zadowolenie swoich klientów zawsze a pierwszym miejscu. W związku z tym rekrutujemy pracowników w oparciu o szczegółowe wytyczne naszych klientów. Większość procesu zatrudnienia pracowników z Azji dopełnia nasza agencja.

Celem pośrednictwa pracy jest szeroki zakres działania, który wyręczy pracodawców od dopełnienia wielu formalności czy przetwarzania danych. To wiele czynności, zaczynając od pozyskania pracowników, tworzenia nowych ofert pracy, czy przetwarzania danych w zakresie rekrutacji pracowników- to także czynności po stronie agencji pracy. Dzięki temu skuteczne zatrudnienie pracowników jest dla przedsiębiorców po prostu proste. Właściwe warunki pracy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. W przypadku rekrutacji pracowników na każdą z ofert pracy, należy weryfikować posiadanie wizy- pozwolenia na pobyt w naszym kraju.

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się także przetwarzaniem danych osobowych. Każda z ofert pracy wymaga właściwych czynności, które ochronią dane wrażliwe przystępujących do pracy pracowników. Co więcej, przetwarzanie danych osobowych zgodnych z przepisami RODO jest kwestia priorytetowa.
Kwestia legalizacji zatrudnienia pracowników z Azji i związane z nią procedury, są o wiele bardziej skomplikowane, niż dla obywateli Unii Europejskiej.

Nie chodzi tu o zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
Tworzenie nowych ofert pracy wymaga doświadczenia i wiedzy.
Bez względu na to, czy szukamy osób do prac fizycznych czy umysłowych. Procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, czasem pracy czy wszystkich danych osobowych, firma rekrutująca pracowników musi wykonać takie same.

Czy Rynek pracy w Polsce potrzebuje pracowników z Azji ?

Mamy nadzieję, iż nasz artykuł pokazał Państwu, że warto zatrudnić pracownika pochodzącego z różnych krajów Azji. Zagraniczny rynek pracy wnosi do Polski, pracowników niezwykle wartościowych. Jest to doskonała alternatywa dla pracowników fizycznych czy umysłowych pochodzących z Ukrainy. Na polskim rynku wciąż brakuje rzetelnych, wydajnych pracowników, w związku z czym warto postawić na sprawdzone rozwiązania.
A te może Państwa firmie zaoferować nasza agencja.
W celu uzyskania informacji na temat naszej oferty, zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego.

tag2 tag3

Zapisz się do newslettera już teraz!

To może Cię zainteresować