Usługi Right arrow Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu Case studies Referencje Blog Kontakt Newsletter
Powrót Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu

Najczęściej popełniane błędy w zatrudnianiu cudzoziemców.

Uncategorized 24 / 07 / 2023

Według danych z ZUS, w pierwszym kwartale 2023 roku ponad milion obcokrajowców legalnie pracowało w Polsce. Stanowi to rekordową liczbę w porównaniu z latami ubiegłymi. Największą grupę cudzoziemców aktywnie pracujących w kraju stanowili obywatele Ukrainy.

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej borykają się z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dotyczy to zwłaszcza na niższych i średnich stanowiskach oraz obejmuje także wykwalifikowanych specjalistów. Niski wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, wynikający z postępujących zmian demograficznych, przyczynia się do malejącej dostępności kandydatów na rodzimym rynku pracy.
W związku z tym, polscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców spoza kraju. Jest to dla nich nijako rozwiązanie umożliwiające utrzymanie ciągłości działalności, szczególnie w dużych firmach produkcyjnych.

Niemniej jednak, zatrudnienie cudzoziemców niesie za sobą pewne wyzwania związane z formalnościami. W przypadku obywateli Unii Europejskiej, mogą oni pracować w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy. Prawdziwe trudności pojawiają się, gdy pracodawcy decydują się na zatrudnienie osób spoza UE.

błędy w zatrudnianiu cudzoziemców

Poniżej przedstawiamy pięć najczęściej popełniane błędy zatrudniania cudzoziemców :

 1. Nieprawidłowa weryfikacja pobytu cudzoziemca, który przebywa na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

  Samo posiadanie plastikowej karty pobytu nie uprawnia cudzoziemca do podejmowania pracy.
  Przed zatrudnieniem, pracodawca powinien uzyskać od cudzoziemca decyzję, która uprawnia go do posiadania tej karty i legalnego dostępu do rynku pracy. Kopię tej decyzji pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych.
 2. Brak zgodności dokumentu legalizującego pracę z warunkami zatrudnienia określonymi w umowie.

  Jeśli pracodawca planuje wprowadzić jakiekolwiek zmiany w umowie zawartej z cudzoziemcem (np. zmianę stanowiska, wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy), musi uprzednio sprawdzić, czy nie wymaga to nowego zezwolenia lub procedury legalizacyjnej. Warunki zatrudnienia muszą być zgodne z wydanym zezwoleniem na pracę.
 3. Brak tłumaczenia dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca.

  Pracodawca musi zawrzeć umowę z cudzoziemcem w formie pisemnej, przetłumaczoną na język zrozumiały dla pracownika.
 4. Zatrudnienie cudzoziemca przed otrzymaniem oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenia na pracę.

  Samo złożenie wniosków do odpowiednich urzędów nie oznacza automatycznego uzyskania zezwolenia czy oświadczenia. Czasami proces wydania tych dokumentów może być długi, a urząd może również odmówić ich wydania. Zatrudnienie cudzoziemca jest dopuszczalne dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.
 5. Brak powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

  Pracodawca musi poinformować PUP pisemnie w ciągu 7 dni od daty ważności oświadczenia o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny.

  Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców jest skomplikowanym procesem, wymagającym odpowiedniej wiedzy i czasu. Możesz jednak liczyć na wsparcie i pomoc naszego partnera w tym zakresie. Eurokadra Expert od wielu lat wspiera firm oraz cudzoziemców, pomagając w procesie legalnego zatrudnienia pracowników spoza Polski na każdym etapie.
  Ich eksperci są gotowi służyć pomocą i doradztwem. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nimi już dziś!

  A nieco więcej za zatrudnianiu cudzoziemców znajdziesz w innym naszym artykule na blogu o tu >>

Zapisz się do newslettera już teraz!

To może Cię zainteresować