Usługi rekrutacyjno-doradcze

Usługi rekrutacyjno — doradcze obejmują:

 • Świadczenie szeroko rozumianych usług polegających na rekrutacji i selekcji kandydatów na wskazane stanowiska pracy, na których zatrudnione mogą być osoby niepełnosprawne w różnych formach
 • Realizację usług doradczo – konsultacyjnych dot. ustawowych obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z z 2011 roku Nr 127, poz.721)

W ramach powyższych usług ujęte są następujące działania:

 • przeszkolenia służb kadrowo — księgowych w sferze stosowania przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z z 2011 roku Nr 127, poz.721)
 • przeprowadzenie szkolenia/instruktażu wypełniania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w systemie SODiR
 • przeprowadzenia instruktażu poprawnego wypełniania deklaracji i informacji w systemie E-PFRON
 • przygotowanie w imieniu zleceniodawcy wniosku dot. wyposażenie/dostosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
 • przygotowanie dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla ewidencji kadrowej pracodawcy (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzającego zdolność do pracy oraz zaświadczenie lekarza potwierdzającego występowanie u pracownika jednego ze schorzeń szczególnych) ujętych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
 • przeprowadzenia pierwszej kontroli stanowiska pracy kandydatów w przypadku zatrudnienia na zasadzie telepracy, dotyczącej spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy jeszcze przed rozpoczęciem przez pracownika telepracy

usługi rekrutacyjno-doradcze

Wszystkim naszym oferowanym usług możesz bliżej się przyjrzeń na naszej stronie w kategorii „OFERTA”. Jeśli coś Cię zainteresuje, lub będziesz chciał poznać szczegóły skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkim starań, aby spełnić Twoje oczekiwania.

  Potrzebujesz pomocy?

  Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.