Praca tymczasowa

 

W ramach pracy tymczasowej rekrutujemy pracowników, doradzamy, optymalizujemy stan zatrudnienia, przejmujemy obowiązki działów kadrowych. Nawet z dnia na dzień jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednie osoby do pracy na tak długo, jak tego potrzebujesz.

praca tymczasowa

 

Praca tymczasowa – uwarunkowania prawne

Podstawą zatrudniania pracowników tymczasowych, czyli prowadzenia tzw. leasingu pracowniczego, są przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa stwarza podstawy prawne zatrudniania pracowników tymczasowych przez wyspecjalizowane w tej problematyce agencje pracy tymczasowej. Określa zasady kierowania pracowników do pracy na rzecz klientów agencji. Podstawą stosunku pracy w przypadku zatrudniania tymczasowego jest umowa zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym.

Praca tymczasowa definiowana jest w ustawie (art. 2 pkt 3) jako praca, która wykonywana jest na rzecz danego pracodawcy użytkownika, tj. klienta agencji tymczasowej. Pracownik tymczasowy wypełnia przy tym przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadania:

 • posiadające charakter sezonowy, okresowy lub doraźny,
 • które nie mogą zostać wykonane terminowo przez pracowników dotychczas zatrudnianych przez pracodawcę użytkownika,
 • których wykonanie leży w gestii nieobecnego w zakładzie pracy pracownika, zatrudnianego przez pracodawcę użytkownika.

Pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Jest on zatrudniany przez agencję na podstawie:

 • umowy o pracę na czas określony,
 • umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy,
 • umowy o pracę na czas zastępstwa.

Agencja angażując do pracy pracowników tymczasowych w danym przedsiębiorstwie swojego klienta, podpisuje z nim umowę agencyjną. Pracownik wchodzi w struktury pracodawcy użytkownika i podlega jego kierownictwu, ale nie jest z nim w stosunku pracy rozumianym tak jak w przepisach Kodeksu pracy.

W ramach pracy tymczasowej pracodawca nie może zatrudniać własnych pracowników, a jedynie pracowników obcych, delegowanych przez agencję pracy tymczasowej do konkretnych obowiązków zawodowych. Pracownicy tymczasowi mogą wykonywać pracę w pełnym wymiarze godzin, w taki sam sposób jak i inni pracownicy zatrudniani przez pracodawcę.

Zgodnie z przepisami wspominanej ustawy, nie można delegować pracownika tymczasowego do pracy w dowolnym wymiarze czasu u pracownika użytkownika. Art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że w okresie kolejnych, następujących po sobie 36 miesięcy agencja pracy tymczasowej może skierować zatrudnianego przez siebie pracownika tymczasowego, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego, konkretnego pracodawcy użytkownika, swojego klienta, przez okres, który nie będzie przekraczał łącznie 18 miesięcy.

 

Charakterystyka pracy tymczasowej

W praktyce, w przypadku pracy tymczasowej angażowane są w tej formie zatrudnienia trzy podmioty:

 • agencja pracy tymczasowej,
 • klient agencji, pracodawca użytkownik,
 • pracownik tymczasowy.

Podmiotem zatrudniającym, tj. pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, która deleguje pracowników do wypełniania rzecz pracodawcy użytkownika ustalonych z góry zadań. To agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest m.in. do:

 • naliczania i wypłaty wynagrodzenia miesięcznego,
 • naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • udzielania urlopów wypoczynkowych itp.

Kiedy warto zatrudnić agencje pracy tymczasowej:

1. Nagły wzrost zamówień — nie martw się niezwłocznie zrekrutujemy dla Ciebie odpowiednią liczbę pracowników.

2. Zatrudnianie cudzoziemców — wszystkie formalności oraz legalizacja ich pobytu, a także legalizacja samego zatrudnienia są po naszej stronie.

3. Chęć przetestowania pracowników — zatrudnimy ich dla Ciebie na okres próbny, abyś mógł na spokojnie ocenić czy spełniają Twoje oczekiwania, nim zdecydujesz o ich zatrudnieniu na stałe.

4. Sezonowość — oferujemy pracowników doraźnie na konkretny czas lub do czasu wykonania pewnych zadań.

5. Optymalizacja kosztów zatrudnienia — zamiast cyklicznych kosztów kadrowych, jakie niesie ze sobą praca na etatach, otrzymasz od fakturę za leasing pracowniczy.

6. Optymalizacja kosztów rekrutacji — doskonale zdajemy sobie sprawę, z tego, jak pracochłonny i kosztowny potrafi być proces rekrutacji. Dlatego oferujemy możliwość skorzystania z naszej bazy kandydatów, dzięki czemu rekrutujemy szybko i sprawnie, a ty szanujesz swój cenny czas.

7. Optymalizacja kosztów kadrowo-płacowych — skorzystania z usług agencji pracy , znacznie odciąża działy kadrowo-płacowe wewnątrz firmy.

  Potrzebujesz pomocy?

  Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.