PFRON

PFRON

 

Optymalizacja kosztów związanych z PFRON

Zgodnie z polskim ustawodawstwem pracodawcę, który nie zatrudnia 6% osób niepełnosprawnych w swoim przedsiębiorstwie, obowiązuje wpłata określonej kwoty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązkowej składki można uniknąć, uzyskując odpowiednio wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Co więcej, decydując się na ich zatrudnienie, można ubiegać się o dopłatę do nowo utworzonych stanowisk pracy. Obowiązki związane z PFRON często okazują się jednak zbyt skomplikowaną procedurą. Audyt grupy Eurokadra stanowi narzędzie, które pomoże w wyborze optymalnego rozwiązania i ułatwi jego wprowadzenie, minimalizując przy tym koszty poniesione w związku z funduszem.

Korzyści z przeprowadzonego audytu

Przeprowadzany przez nas audyt przynosi rzeczywiste zmniejszenie kosztów ponoszonych na rzecz PFRON. Profesjonalnie dokonana analiza pozwala określić, które rozwiązanie wskazane w przepisach jest najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym i rozwojowym dla indywidualnego przedsiębiorstwa. Ograniczenie kosztów wynosi około 60%, a w przypadku skorzystania z zaproponowanych przez nas warunków- nawet 100%.

Czym jest audyt?

Przeprowadzany w zakresie optymalizacji PFRON audyt polega na fachowej analizie uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa i wyborze najkorzystniejszego rozwiązania. Dokonuje się go dwutorowo poprzez:

 • analizę stanu zatrudnienia,
 • analizę stanowisk pracy.

Na podstawie analizy stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie wskazana zostaje wysokość obowiązkowych wpłat na fundusz. Dokonana analiza miejsc pracy pozwala na określenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych i obniżenie kosztów PFRON. Audyt w tym zakresie obejmuje:

 • wskazanie potencjalnych stanowisk pracy odpowiednich dla osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie,
 • określenie specyfiki organizacji miejsca pracy i wybór najkorzystniejszych technologii z punktu widzenia dysfunkcji i możliwości zatrudnianych osób niepełnosprawnych,
 • sporządzenie wniosku o zwrot kosztów przystosowania lub utworzenia nowego stanowiska pracy dla pracowników niepełnosprawnych.

Efekty audytu

Wyniki i wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego audytu prowadzą do wyboru najodpowiedniejszych działań i przynoszą realne korzyści. Możliwe warianty to m.in.:

 • nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne,
 • zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • możliwość uzyskania dopłat do stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Eurokadra po wnikliwej analizie wyników audytu dokonuje wyboru optymalnego rozwiązania dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Efektem audytu jest także wyposażenie przedsiębiorcy w szereg narzędzi ekonomiczno- prawnych oraz informacji niezbędnych do zrealizowania wybranej kategorii działań. Każde rozwiązanie przynosi minimalizację kosztów ponoszonych na rzecz PFRON, a nawet wymierne korzyści związane ze zwrotem inwestycji w przystosowanie miejsc pracy.

Interesuje Cię ten temat? Więcej na temat PFRON na naszym blogu >>

 

  Chcesz wiedzieć więcej?


  Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.