Obsługa kadrowo-płacowa

Nasza firma oferuje także pełną obsługę kadrowo-płacową.

Kompleksowo pomagamy także naszym partnerom w zakresie doradztwa podatkowego, reprezentując ich interesy i wyjaśniając zawiłości prawa podatkowego.
Dzięki nam przedsiębiorca może się skupić na innych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

obsługa kadrowo - płacowa

Oferta naszych usług w obszarze doradztwa podatkowego obejmuje:

 • reprezentację podatnika przed organami skarbowymi,
 • reprezentację podatnika przed sądem,
 • redagowanie wyjaśnień i odwołań od decyzji organów skarbowych,
 • przygotowywanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych.

Obsługa kadrowa oferowana przez grupę Eurokadra obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, ewidencji absencji, badań okresowych, szkoleń BHP,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy, raportów kadrowych,
 • ustalanie uprawnień do urlopów oraz wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów,
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP, ZUS.

Obsługa płacowa obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów, należnych zasiłków oraz świadczeń pracowniczych, należnych składek oraz podatków dochodowych,
 • ustalanie uprawnień do należnych zasiłków i świadczeń finansowanych przysługujących pracownikom,
 • sporządzanie rozliczeń z ZUS i US oraz raportów, zestawień — przesyłanie ich do właściwych urzędów,
 • prowadzenie m.in. kartotek zarobkowych, zasiłkowych, ewidencji zadłużeń pracowniczych,
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego.

Oferujemy również usługi w zakresie sporządzania listy płac:

 • sporządzanie listy płac — kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach
 • na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,
 • elektroniczne lub papierowe przygotowywanie przelewów,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

  Chcesz wiedzieć więcej?


  Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.