Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy staje się coraz bardziej popularną metodą zatrudniania pracowników. Usługi prowadzone przez EUROKADRĘ w jego zakresie przynoszą obu stronom szereg wymiernych korzyści ekonomicznych i organizacyjnych.

 

Leasing

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy polega na wynajmie pracowników przez daną firmę na rzecz innego przedsiębiorcy na mocy art. 1741. Kodeksu Pracy. W wyniku zawarcia porozumienia między stronami pracownik zobowiązuje się do pełnienia określonych obowiązków w wyznaczonym okresie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu firm. Przedsiębiorstwo macierzyste nie musi ponosić kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym, wynagrodzeniem czy podatkiem dochodowym. Firma wynajmująca natomiast pozyskuje wykwalifikowanego pracownika z bogatym doświadczeniem. Warto wspomnieć, że leasing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej. Pracodawca w tym przypadku staje się firma, z którą pracownik nawiązuje stosunek pracy na określony czas, podczas gdy w przypadku pracy tymczasowej pracodawcą jest macierzysta agencja pracy tymczasowej.

Pracownik w systemie leasingu

Pracownik nawiązuje stosunek pracy w wyniku wyrażenia zgody w formie pisemnej i zawarcia porozumienia przez firmy. Na jego mocy sporządza się umowę o pracę, w której określone zostają nowe obowiązki. Pracownik jest więc świadomy typu pracy i zlecanych mu zadań. Pracownika wyleasingowanego obejmują przepisy kodeksu pracy. Przez okres jego wynajmu stosunek pracy z firmą macierzystą przyjmuje formę urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do stażu pracy. Nowy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę. Umożliwia ona ubieganie się o urlop oraz skorzystanie ze zwolnienia chorobowego. Pracownik w okresie wynajmu posiada w pełni przysługujące mu z tytułu umowy o pracę prawa.

Umowa leasingu pracowniczego

Zawarcie porozumienia między pracodawcami ma formę umowy o wypożyczenie. Powinna ona zawierać następujące dane:

  • okres pracy pracowników w firmie, która korzysta z wynajmu
  • rodzaj pracy i charakter zlecanych obowiązków
  • wysokość wynagrodzenia dla wynajmowanego pracownika

Najem pracy, czyli leasing pracowniczy, został uregulowany na mocy przepisów Kodeksu pracy w art. 1741. Najem umożliwia pracodawcy, za pisemną zgodą pracownika, udzielenie bezpłatnego urlopu na określony okres czasu, w celu wykonywania przez podwładnego pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcami. Zgodnie z prawem pracy, pracodawca wynajmujący do pracy pracowników musi skierować ich na badania lekarskie, regularnie wypłacać im stosowne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę i udzielać im urlopów wypoczynkowych w odpowiednim wymiarze.

Leasing pracowniczy, a praca tymczasowa

Tym, co odróżnia leasing pracowniczy, a pracę tymczasową jest to, że w pierwszym przypadku pracownik zatrudniany jest każdorazowo na podstawie umowy o pracę, z kolei w odniesieniu do pracy tymczasowej jego pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, delegująca pracownika do pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Leasing pracowniczy w całości opiera się na Kodeksie Pracy, a nie na Kodeksie Cywilnym.

    Potrzebujesz pomocy?

    Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.