Аутсорсинг персоналу

Аутсорсинг є англомовним поняттям, що означає делегування певних видів діяльності поза межі компанії суб’єктам і людям ззовні. У контексті цього визначення можна спробувати пояснити термін аутсорсинг персоналу.

 

Термін аутсорсинг персоналу відповідно до норм трудового законодавства

 

Поняття аутсорсинг персоналу враховує в якомусь сенсі ст. 231 трудового Кодексу, який вказує, що у разі придбання підприємства або його частини іншим суб’єктом, він стає у відповідності з чинним законодавством стороною в існуючих трудових відносинах і в певному сенсі переймає на себе працівників. Новий роботодавець відповідає спільно з існуючим роботодавцем за зобов’язаннями, що випливають з трудових відносин, створених до переходу частини підприємства. У рамках аутсорсингу укладається угода, згідно з якою первинний роботодавець працівників передає їх новому роботодавцю, а останній приймає підлеглих.

Важливим є те, що для існуючих працівників фактично нічого не змінюється в обсязі виконаної роботи – робоче місце, умови праці або організаційна ієрархія на робочому місці зазвичай є незмінними.

 

Як перейняти на себе працівників в рамках аутсорсингу персоналу?

 

Для того, щоб відбувся фактичний перехід працівників в режимі, зазначеному в ст. 231 трудового Кодексу, підприємство або його частина повинна перейти з володіння колишнього роботодавця, у володіння іншого суб’єкта, в результаті цього роботодавцем для перейняття працівників стає новий суб’єкт.

В результаті відбувається: 

  • зміна роботодавця і вступ покупця підприємства в роль нового роботодавця щодо працівників придбаної компанії,
  • вступ покупця підприємства у права та обов’язки продавця, колишнього роботодавця, який є стороною в трудових відносинах.

 

Аутсорсинг в сфері управління персоналом

 

Аутсорсингові компанії можуть брати на себе лише обслуговування працівників у сфері їхньої документації, що стосується працевлаштування та оплати праці. Їх роль може зводитися до виплати працівникам заробітної плати, яка раніше була нарахована та розрахована з Податковою службою, та Управлінням соціального страхування теперішнім роботодавцем.

Фактичний роботодавець, який залишається учасником трудових відносин, продовжує здійснювати нагляд за працівниками на своєму підприємстві, надає їм відпустки і приймає рішення про працевлаштування і продовження або розрив договорів з підлеглими.  Такий аутсорсинг персоналу спрямований на зниження витрат на наймання та управління працівниками, а також виконання робіт у сфері HR.

 

Аутсорсинг персоналу, тимчасова робота та трудові відносини

 

Основним фактором, який відрізняє аутсорсинг від працевлаштування працівників за трудовим договором або від надання праці тимчасовими працівниками, є відсутність прямого юридичного та фактичного підпорядкування підрядників стосовно суб’єкта, в якого такі послуги чи роботи виконуються на практиці.

    Вам потрібна допомога?


    Ця послуга тимчасово недоступна. Перегляньте інші наші послуги або поверніться на домашню сторінку.