Аудит PFRON

 

Метою аудиту є аналіз:

 

 • стану працевлаштування на підприємстві;
 • розміру обов’язкових платежів (пені) в PFRON за невиконання положень про професійну і соціальну Реабілітацію і зайнятості інвалідів, 6% від індексу їх зайнятості;
 • можливих рішень для отримання часткового фінансування ЗП при працевлаштуванні інвалідів;
 • інших можливостей, ніж працевлаштування інвалідів, з метою зниження сплати пені в PFRON, наприклад, налагодження співпраці з іншими працедавцями, які їх наймають.

Крім того, для потреб аудиту буде проведено аналіз робочих місць, що дозволяє:

 • визначити робочі місця в структурі суб’єкта, які можуть займати інваліди;
 • визначити, як обладнати робочі місця для інвалідів з різними розладами із застосуванням сучасних технологій;
 • визначити, як спроектувати простір для інвалідів, згідно з вимогами Державної Інспекції Праці;
 • складання заяв про повернення понесених витрат у результаті обладнання або створення нового робочого місця для працівників-інвалідів (складових відповідно: 15 і 20 відсотків від середньої ЗП);

Даний аналіз необхідний для виконання зобов’язання згідно ст. 21 п. 1 закону від 27 серпня 1997р. про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів.

Працедавець, у якого працює більше 25 працівників повний робочий день, зобов’язаний з урахуванням ст. 2-5 і ст. 22, щомісяця сплачувати до Фонду суму, що становить індекс 40,65% від середньої ЗП і кількості працівників, який відповідає різниці між працевлаштуванням, що забезпечує досягнення показника працевлаштування інвалідів в розмірі 6% і фактичним працевлаштуванням інвалідів.

Описаний вище обов’язок можна реалізувати без великих фінансових зусиль, і протягом тривалого часу суттєво економити, не сплачуючи пеню в Фонд PFRON. Даний аналіз враховує чинні на сьогоднішній день положення КЗпП, а також виконання зобов’язань і отримання слідуючих за ними привілеїв.

Крім того, ми надаємо можливості та існуючі фінансово-правові інструменти, за участю яких можна створити нові робочі місця для інвалідів на підприємстві, а також можливість скористатися працедавцю правом, передбаченим польським законодавством.

Даний аналіз можна провести після надання необхідної інформації про актуальний стан працевлаштування та організаційну структуру суб’єкта, а також даних для проведення ретельного аудиту (крім постійно мінливих даних).

На основі аналізу створюється список робочих місць, комплексна специфікація необхідних організаційних вимог, опис обладнання робочого місця для інвалідів. Результати аудиту складаються у формі запису, що містить конкретні рішення, які роботодавець може використовувати в побудові персональної політики рівних можливостей.

Зібрані дані, на підставі чинних законодавчих положень, дозволяють показати напрямки для зниження обов’язкової сплати до Фонду PFRON, отримати часткове фінансування для працевлаштованих інвалідів і використовувати інші інструменти ринку праці людей з обмеженими можливостями.

На підставі аналізу створюється список робочих місць, комплексна специфікація необхідних організаційних вимог, опис обладнання робочого місця для інвалідів.

Результати аудиту складаються у формі запису, що містить конкретні рішення, які роботодавець може використовувати в побудові персональної політики рівних можливостей. Зібрані дані, на підставі чинних законодавчих положень дозволяють показати напрямки для зниження обов’язкової сплати до Фонду PFRON, отримати часткове фінансування для працевлаштованих інвалідів і використовувати інші інструменти ринку праці людей з обмеженими можливостями.

  Вам потрібна допомога?


  Ця послуга тимчасово недоступна. Перегляньте інші наші послуги або поверніться на домашню сторінку.